ดอยเต่าป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

กลุ่มสตรีดอยเต่าจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่าเป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59     Contine reading

หมอของสัตว์

หมอถัง อุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า ออกฉีดวัคซีนวัวป้องกันโรคให้กลุ่มคอกวัวดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่าจ.เชียงใหม่ ได้ใจชาวบ้านจริงๆ Contine reading

นายอำเภอดอยเต่ามอบผ้าห่ม

วันที่ 28 มกราคม 2559  นายอนวัช  สัตตบุศย์  นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วย  สจ.ทนงศักดิ์ วีระ  มอบผ้าห่มกันหนาวและน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านบ้านกองวะ ตำบลโปงทุ่ง และบ้านแอ่นใหม่ ตำบลบ้านแอ่น  อ. ดอยเต่า เพื่อคลายหนาว Contine reading

ดอยเต่ากับมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 5-7 ก.พ. 59  กลุ่ม OTOP อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า ของกลุ่ม มีปลากรอบ  ปลาแห้ง จากแม่น้ำปิง ผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่า ผ้าพื้นเมืองงามๆ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ และร่วมจัดขบวนรถดอกไม้กับอำเภอจอมทอง ฮอด อมก๋อย และแม่แจ่ม Contine reading

ลอยกระทงดอยเต่า

เมื่อเดือน พ.ย. 58 ที่ผ่านมา อำเภอดอยเต่าจัดงานวันยี่เป็งดอยเต่า ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า  กิจกรรม มีการแสดงดนตรีของนักเรียนดอยเต่าวิทยาคม การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดขบวนแห่  การประกวดนางนพมาศ  และการประกวดร้องเพลงพ่อบ้านแม่บ้านแต่ละตำบล ผลกระทงกระทงใหญ่ และร้องเพลง อบต.บงตัน ชนะเลิศ ขบวนแห่ อบต.ดอยเต่า  นางนพมาศเทศบาลท่าเดื่อ Contine reading

วันปีใหม่อำเภอดอยเต่า

วันที่ 12 ม.ค. 59  อำเภอดอยเต่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 ตำบล และหน่วยงานราชการในอำเภอดอยเต่า ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและพบปะสังสรรค์วันปีใหม่ โดยมีนาย อนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า และ นายทนงศักดิ์ วีระ  ส.อบจ.เขตดอยเต่า ให้การสนับสนุน   กิจกรรมมีการแข่งขันกีฬา และประกวดร้องประกวดแดนเซอร์ Contine reading

ฝนตกบงตันปั่นเพื่อพ่อลุยโคลน

เช้าวันที่ 6 ธ.ค. 58 นายคมเดช อัยย์ตระกูล  นายก อบต.บงตัน  อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่   เปิดเผยว่าการปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ BIKE FOR DAD หรือปั่นเพื่อพ่อของอบต.บงตัน Contine reading

ปั่นเพื่อพ่อบงตันดอยเต่าติดโคลน

อบต.บงตันจัดปั่นเพื่อพ่อลุยโคลน

นายคมเดช อัยย์ตระกูล  นายกอบต.บงตัน  อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่   เปิดเผยว่าการปั่นเพื่อพ่อของอบต.บงตันมีคนเข้าร่วมปั่น 500 กว่าคน เส้นทางการปั่น ที่ผ่านมาเป็นเส้นทาง ปั่นเพื่อชมธรรมชาติถนนเป็นทางลูกรังที่ปรับปรุงอัดบดใหม่ Contine reading

ชาวดอยเต่า จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เช้าวันที่ 5 ธันวาคม  2558   นายอนวัช  สัตตบุศย์   นายอำเภอดอยเต่า  จ. เชียงใหม่  นำหัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประชาชน  และกลุ่มพลังมวลชน ในอำเภอดอยเต่า ประกอบพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล  พิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Contine reading