รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตรลุยดอยเต่า

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรดูภัยแล้งดอยเต่า****
บ่ายวันที่ 22 พ.ค. 59 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เผยว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายคนิต ลิขิตวิยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย Contine reading

“ดอยเต่า”แล้งหนัก ลำไยยืนต้นตาย

ดอยเต่า”แล้งหนัก ลำไยยืนต้นตาย*****
ภัยแล้งมาเยือนชาวดอยเต่าหนักที่สุดในรอบ 52 ปี
สวนลำไยหลังบ้านเลขที่ 182 หมู่1 ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ Contine reading

ชาวดอยเต่าดำหัวพ่อเมือง

ดำหัวพ่อเมืองดอยเต่า

นายทนงศักดิ์ วีระ สอบจ. เชียงใหม่เขตดอยเต่า นายสาย ตาลี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า นำประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยเต่า Contine reading

ชาวดอยเต่ารดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอ

ชาวดอยเต่าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า  เจ้าคณะตำบล และพระเถระผู้ใหญ่
ณ วัดท่าครั่ง ตำบลบ้านโปง เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2559  Contine reading

ดอยเต่าแล้งจัดเร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงสัตว์

ภัยแล้งเร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดอยเต่า*****
เช้าวันที่ 5 เม.ย. 58 นายอุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจาก กลุ่มผู้เลึ้ยงโค-กระบือ ในอำเภอดอยเต่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะเรื่องน้ำและหญ้าอาหารสัตว์ Contine reading

ผ้าทอกะเหรี่ยงดอยเต่า

สืบสานผ้าทอกะเหรี่ยง*****

เช้าวันที่ 9 เม.ย. 59 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสืบสานผ้าทอกะเหรี่ยงครั้งที่14 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ. ดอยเต่า มีนายคมเดช อัยย์ตระกูล Contine reading

บวชป่าทำแนวกันไฟ

ดอยเต่าบวชป่าทำแนวกันไฟ*****

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นนำมวลชนดอยเต่ากิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและกิจกรรมบวชป่า Contine reading

ดอยเต่าเปิดศูนย์ผ้าซิ่นตีนจกน้ำท่วม

ดอยเต่าเปิดศูนย์ผ้าซิ่นตีนจกน้ำท่วม

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาซิ่นตีนจกน้ำท่วมคืนถิ่นดอยเต่า มีนางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน. ดอยเต่า เป็นประธานจัดงาน  นายทนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.เขตอำเภอดอยเต่า    นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า  กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอดอยเต่าและใกล้เคียงเกือบพันคนเข้าร่วมงาน  ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านเลขที่ 25 ม. 7 ต. ดอยเต่า  อ. ดอยเต่า Contine reading

ดอยเต่าสรงน้ำพระธาตุคู่เมือง

บ่ายวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2559  พระครูสุจิตธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า  จ. เชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าห่มเจดีย์และสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559    Contine reading