ศิษย์เก่าดอยเต่าดำหัวครูอาจารย์

14เม.ย. 59. นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต. ดอยเต่า ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นำชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม Contine reading

ลูกเต่าคืนถิ่นรดน้ำดำหัวครู

“ในโอกาสที่ปี๋เก๋าได้ล่วงพ้นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้ก็มารอดมาเถิง ผู้ข้าตังหลายก็มาร่ำเปิงเถิงยังอดีตป๋าเวณีอันดีงามมาแต่ก่อน บ่ห่อนละเสียยังศรัทธา จึ่งพากั๋นน้อมนำมายัง ข้าวตอกดอกไม้ไทยวัตถุบริวารทานและน้ำส้มป่อย เพื่อจักมาขอสุมา คารวะหากได้ล่วงล้ำด้วยก๋าย วาจ๋า ใจ๋ ด้วยเจตนาหรือ บ่เจตนาก็ดี ขอท่านจุ่งมีเมตต๋าลดโทษ และขอท่านจุ่งโปรด ปั๋นศีลพรชัยหื้อเป๋นมังคละ แก่ผู้ข้าตังหลายแต่เต๊อะ”  พ่อครูสนั่น ธรรมธิ Contine reading

ดอยเต่าวิทย์ปัจฉิมโอวาท นักเรียนปี58

เช้าวันที่ 29 ก.พ. 59 นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6ประจำปีการศึกษา 2558  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนว่า “ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ม.3,6 ทุกคน Contine reading

ดอยเต่าวิทยาคมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา2558 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ ทักษะทางสังคม Contine reading

กศน.ดอยเต่า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน

วันที่ 28 มกราคม 2559 นางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน.อำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เกมส์นันทการเป็นสื่อ Contine reading

ตรุษจีนดอยเต่า

วันที่ 8 ก.พ. 59 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันปีใหม่จีน ” ตรุษจีน ” จากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน  สร้างความสนุกสนานให้กับคณะครูและนักเรียน เป็นการสื่อสารด้านภาษาได้เป็นอย่างดี Contine reading

โรงเรียนดอยเต่าประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

22 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากคณะกรรมการระดับภาคเหนือ มีอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ ท่านประธาน อกคศ.สพม.34 ท่านรองผอ.และ อดีตรองผอ.สพม.34 ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารโรงเรียน จากสพม.34 สพป.ชม.4-6 นายอำเภอดอยเต่า Contine reading

ดอยเต่าสอบธรรมสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ

เช้าวันที่ 1 ธ.ค. 2558   พระครูสุจิตธรรมสาร เจ้าคณะ อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ธรรมศึกษาชั้นตรี  โท และเอก Contine reading

ดอยเต่าวิทยาคม ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่9 พ.ย. 58  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมี นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมิน นายวิทยา พัฒนเมธาดา  ผอ.รร.ดอยเต่าวิทยาคม, Contine reading