ผ้าทอกะเหรี่ยงดอยเต่า

สืบสานผ้าทอกะเหรี่ยง*****

เช้าวันที่ 9 เม.ย. 59 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสืบสานผ้าทอกะเหรี่ยงครั้งที่14 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ. ดอยเต่า มีนายคมเดช อัยย์ตระกูล Contine reading

บวชป่าทำแนวกันไฟ

ดอยเต่าบวชป่าทำแนวกันไฟ*****

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นนำมวลชนดอยเต่ากิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและกิจกรรมบวชป่า Contine reading

เกษตรดอยเต่าอบรมเสริมอาชีพสู้ภัยแล้ง

ดอยเต่าอบรมอาชีพหน้าแล้ง*****
บ่ายวันที่ 8 มี.ค. 59 นางกัลยากร สมโน เกษตรอำเภอดอยเต่า อบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง Contine reading

ดอยเต่าวิทย์ปัจฉิมโอวาท นักเรียนปี58

เช้าวันที่ 29 ก.พ. 59 นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6ประจำปีการศึกษา 2558  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนว่า “ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ม.3,6 ทุกคน Contine reading

ดอยเต่าเปิดศูนย์ผ้าซิ่นตีนจกน้ำท่วม

ดอยเต่าเปิดศูนย์ผ้าซิ่นตีนจกน้ำท่วม

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาซิ่นตีนจกน้ำท่วมคืนถิ่นดอยเต่า มีนางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน. ดอยเต่า เป็นประธานจัดงาน  นายทนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.เขตอำเภอดอยเต่า    นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า  กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอดอยเต่าและใกล้เคียงเกือบพันคนเข้าร่วมงาน  ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านเลขที่ 25 ม. 7 ต. ดอยเต่า  อ. ดอยเต่า Contine reading

ดอยเต่าสรงน้ำพระธาตุคู่เมือง

บ่ายวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2559  พระครูสุจิตธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า  จ. เชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าห่มเจดีย์และสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559    Contine reading

ดอยเต่าวิทยาคมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา2558 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และ ทักษะทางสังคม Contine reading

ดอยเต่าป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

กลุ่มสตรีดอยเต่าจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่าเป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59     Contine reading

หมอของสัตว์

หมอถัง อุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า ออกฉีดวัคซีนวัวป้องกันโรคให้กลุ่มคอกวัวดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่าจ.เชียงใหม่ ได้ใจชาวบ้านจริงๆ Contine reading