รองอธิบดีส่งเสริมการเกษตรลุยดอยเต่า

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรดูภัยแล้งดอยเต่า****
บ่ายวันที่ 22 พ.ค. 59 นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เผยว่า เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายคนิต ลิขิตวิยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย Contine reading

ฮือฮา!ธาตุสีทองเกิดที่เข่าด้านขวา ครูบาวงศ์

ฮือฮา!ธาตุสีทองเกิดที่เข่าด้านขวา ครูบาวงศ์ *****
เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะศิษย์ของหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน Contine reading

“ดอยเต่า”แล้งหนัก ลำไยยืนต้นตาย

ดอยเต่า”แล้งหนัก ลำไยยืนต้นตาย*****
ภัยแล้งมาเยือนชาวดอยเต่าหนักที่สุดในรอบ 52 ปี
สวนลำไยหลังบ้านเลขที่ 182 หมู่1 ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ Contine reading

ศิษย์เก่าดอยเต่าดำหัวครูอาจารย์

14เม.ย. 59. นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต. ดอยเต่า ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นำชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม Contine reading

ชาวดอยเต่าดำหัวพ่อเมือง

ดำหัวพ่อเมืองดอยเต่า

นายทนงศักดิ์ วีระ สอบจ. เชียงใหม่เขตดอยเต่า นายสาย ตาลี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า นำประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยเต่า Contine reading

ชาวดอยเต่ารดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอ

ชาวดอยเต่าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า  เจ้าคณะตำบล และพระเถระผู้ใหญ่
ณ วัดท่าครั่ง ตำบลบ้านโปง เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2559  Contine reading

คสช.มอบเงินภัยแล้งดอยเต่า

คสช.มอบเงินช่วยเหลือภัยแล้งดอยเต่า*****

เช้าวันที่ 12 เมษายน 2559 นางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ กล่าวว่า วันจันทร์ที่ผ่านมา นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรัฐบาล Contine reading

ลูกเต่าคืนถิ่นรดน้ำดำหัวครู

“ในโอกาสที่ปี๋เก๋าได้ล่วงพ้นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้ก็มารอดมาเถิง ผู้ข้าตังหลายก็มาร่ำเปิงเถิงยังอดีตป๋าเวณีอันดีงามมาแต่ก่อน บ่ห่อนละเสียยังศรัทธา จึ่งพากั๋นน้อมนำมายัง ข้าวตอกดอกไม้ไทยวัตถุบริวารทานและน้ำส้มป่อย เพื่อจักมาขอสุมา คารวะหากได้ล่วงล้ำด้วยก๋าย วาจ๋า ใจ๋ ด้วยเจตนาหรือ บ่เจตนาก็ดี ขอท่านจุ่งมีเมตต๋าลดโทษ และขอท่านจุ่งโปรด ปั๋นศีลพรชัยหื้อเป๋นมังคละ แก่ผู้ข้าตังหลายแต่เต๊อะ”  พ่อครูสนั่น ธรรมธิ Contine reading

ดอยเต่าแล้งจัดเร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงสัตว์

ภัยแล้งเร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดอยเต่า*****
เช้าวันที่ 5 เม.ย. 58 นายอุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจาก กลุ่มผู้เลึ้ยงโค-กระบือ ในอำเภอดอยเต่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะเรื่องน้ำและหญ้าอาหารสัตว์ Contine reading