โรงเรียนดอยเต่าประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

22 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากคณะกรรมการระดับภาคเหนือ มีอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาฯ ท่านประธาน อกคศ.สพม.34 ท่านรองผอ.และ อดีตรองผอ.สพม.34 ผู้บริหารและอดีตผู้บริหารโรงเรียน จากสพม.34 สพป.ชม.4-6 นายอำเภอดอยเต่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยเต่า นายกอบต. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ชมรมครูผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าฯ คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกันให้ข้อมูลคณะกรรมการ

 

12552678_883742288413930_5364224682089581259_n 12552938_883742408413918_5834191309972222029_n  11138093_883742395080586_1903593447008206396_n  11140277_883742301747262_5741573254859778574_n