หมอของสัตว์

หมอถัง อุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า ออกฉีดวัคซีนวัวป้องกันโรคให้กลุ่มคอกวัวดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่าจ.เชียงใหม่ ได้ใจชาวบ้านจริงๆ

image   image