ศิษย์เก่าดอยเต่าดำหัวครูอาจารย์

14เม.ย. 59. นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต. ดอยเต่า ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นำชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ตั้งแต่รุ่นที่1- รุ่นปัจจุบัน รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่คอยให้คำแนะนำ สั่งสอนให้ความรัก กำลังใจ ในยามที่ต้องกรำฝึกฝนวิชา หาความรู้  ศิษย์ต้องมีครูเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวประชากรศึกษาดอยเต่าวิทยาคม

 

image image image image image