วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 2555

วิทยาศาสตร์ ในที่ 16-17 สิงหาคม  2555 เวลา 14.30 – 16.20 น. จัดขึ้นที่โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ,การทดลอง,การแข่งขันต่างๆ  โดยมี ท่านรองกรองทิพย์   ทวีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม