ลูกเต่าคืนถิ่นรดน้ำดำหัวครู

“ในโอกาสที่ปี๋เก๋าได้ล่วงพ้นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้ก็มารอดมาเถิง ผู้ข้าตังหลายก็มาร่ำเปิงเถิงยังอดีตป๋าเวณีอันดีงามมาแต่ก่อน บ่ห่อนละเสียยังศรัทธา จึ่งพากั๋นน้อมนำมายัง ข้าวตอกดอกไม้ไทยวัตถุบริวารทานและน้ำส้มป่อย เพื่อจักมาขอสุมา คารวะหากได้ล่วงล้ำด้วยก๋าย วาจ๋า ใจ๋ ด้วยเจตนาหรือ บ่เจตนาก็ดี ขอท่านจุ่งมีเมตต๋าลดโทษ และขอท่านจุ่งโปรด ปั๋นศีลพรชัยหื้อเป๋นมังคละ แก่ผู้ข้าตังหลายแต่เต๊อะ”  พ่อครูสนั่น ธรรมธิ

10 เม.ย. 59. นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต. ดอยเต่า ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เผยว่า ในวันที่ 14 เม.ย.59  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จะได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์  ซึ่งเป็นกิจรกรรมที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  เพื่อรำลึกถึงเมื่อ ในโอกาสและโชคดีที่มีครูคอยให้คำแนะนำ ให้ความรักและกำลังใจ ในยามที่ต้องเคี่ยวกรำฝึกฝนวิชา แม้ว่าจะยากบ้างเพราะไต่ระดับต่อสู้กับสิ่งที่ยังไม่รู้ เพื่อให้รู้ แต่ครูท่านไม่เคยที่จะละเลยไม่ใส่ใจ เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวประชากรศึกษาดอยเต่าวิทยาคม นอกจากนี้ยังได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนพี่น้องแดงขาวด้วย  จึงเชิญทุกท่านที่เป็นศิษย์เก่าดอยเต่าวิทยาคมทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย ร่วมงานรดน้ำดำหัวครู- อาจารย์  วันที่ 14  เม.ย   59  เวลา18.00 น. เป็นต้นไปพร้อมงานสังสรรค์หาทุนพัฒนาโรงเรียน

“การดำหัว” คือการสระผมนั่นเอง คำว่า “ดำหัว” เป็นคำเมืองทางเหนือ การดำหัวเรียกกันเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง เช่น พ่อเมือง เจ้าเมือง ครูบาอาจารย์ เป็นต้น เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป หรือการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่ ในกรณีการดำหัวก็ไม่ได้ดำหัว(สระผม) จริงๆ แต่ผู้ใหญ่จะใช้มือรับน้ำส้มป่อยที่เรารดน้ำ ลูบศีรษะเพียงเล็กน้อย จากนั้นท่านก็ให้พร

11108219_841573495931937_9038665151304874722_n

คุณครูที่จะมาร่วมงานปีนี้
1.อ.ยงยุทธ วรรณวงค์
2. อ. มาลิณี วรรณวงค์
3. อ. สุวภาพ บัวเมือง
4. ผอ.นิคม เมฆะ
5. ผอ.จงรักษ์ สุวรรณโสภณ
6. อ.จันทนา (นิด) จันทรไพจิตร
7. ผอ.สายทอง ใจแเดง
8. ผอ.วิทยา พัฒนเมธาดา
9. อ.สุชาติ ชูวัฒนกูล
10. อ.ผานิต ชัยชมภู
11. อ. อรทัย โสภา