ฟาร์มช่างรุ่ง ดอยเต่า

ที่ตั้ง
หมู่บ้านบ้านแปลง 5
ตำบล
ท่าเดื่อ
อำเภอ
ดอยเต่า
จังหวัด
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์
50260

สามารถเข้าทางด้านหลังอำเภอบ้านแปลง 5 อำเภอดอยเต่า

ฟาร์มช่างรุ่ง ดอยเต่า 1

ฟาร์มช่างรุ่ง ดอยเต่า 2

ฟาร์มช่างรุ่ง ดอยเต่า 3