ผ้าทอกะเหรี่ยงดอยเต่า

สืบสานผ้าทอกะเหรี่ยง*****

เช้าวันที่ 9 เม.ย. 59 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสืบสานผ้าทอกะเหรี่ยงครั้งที่14 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ. ดอยเต่า มีนายคมเดช อัยย์ตระกูล นายกอบต. บงตัน. นายสาย ตาลี กำนันตำบลบงตัน นางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน. ดอยเต่า นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผอ. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม วัฒนธรรมอำเภอดอยเต่า และชาวบ้านเข้าร่วมงานหลายร้อยคน
นายจันทร์คำ ปู่เป็ด ประธานชมรมโผล่งกะเหรี่ยงดอยเต่า ประธานการจัดงานกล่าวว่าปีนี้จัดเป็นปีที่14 จัดขึ้นวันที่ 9-10 เมษายน 2559 เพื่อสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่ากระเหรี่ยง ให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมมีการจำลองพิธีกรรมชาวกะเหรี่ยงสมัยโบราณ การเดินแบบเสื้อผ้าชุดต่างๆของชาวเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งแต่สมัยโบราณ ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้มี การจัดนิทรรศการการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การทอผ้าด้วยเอว การออกร้านของกลุ่มแม่บ้านและสินค้าโอท็อปของชาวกะเหรี่ยง และชาวดอยเต่า

image   image

image   image

image

บรรยายภาพ *****
นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า เดินชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและชมการสาธิตทอผ้าด้วยเอว ในงานสืบสานผ้าทอกะเหรี่ยงครั้งที่14 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่
จาก. วิทยา พัฒนเมธาดา (หนุ่มดอยเต่า)