ผาสิงห์เหลียว

ปฏิมากรรมทางธรรมชาติ
“ผาสิงห์เหลียว” อยู่ที่พื้นที่บ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาล กม.ที่ 1ถนนสาย ฮอด – ดอยเต่า “ผาสิงห์เหลียว” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ( ธรณีวิทยา ) โดยมีการทรุดตัวของแผ่นดิน จนเกิดเป็นรอยชั้นของหินสลับกันสวยงามมาก โดยที่ส่วนที่โดดเด่นเป็นสง่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีรูปร่างต้นบนสุดคล้ายสิงห์กำลังเหลียวอยู่ ตำนานว่าไว้ ผาแห่งนี้ แม้พญาราชสีห์ยังต้องเหลียวกลับมามองความสวยงามของผาแห่งนี้ จึงนำมารวมๆ กัน เกิดเป็น “ผาสิงห์เหลียว”

แผนที่ผาสิงห์เหลียว