ผอ.ดอยเต่าวิทยาคมเข้าชิง “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS”

นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผอ.ดอยเต่าวิทยาคม  เข้าประกวดเวทีระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.
obec award 2015 19-21 ก.พ. 58  ด้านบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา งานจัดที่  รร.แม๊กซ์ กทม.