ผอ.ดอยเต่าวิทยาคมรดน้ำดำหัวผู้บริหารอาวุโส สพม.34

นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวพิขามญชุ์  ปินตาเสน และนางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี ครูโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส สังกัด สพม.34  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพผู้บริหารอาวุโส พร้อมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 18 เมษายน 2558

11140103_841573895931897_4848714954845560687_n

ดำหัวผอ.นิคม เมฆะ อดีตผอ.ดอยเต่าวิทยาคม

11108219_841573495931937_9038665151304874722_n

ดำหัวผอ.สายทอง ใจแดง อดีตผอ.ดอยเต่าวิทยาคม