บวชป่าทำแนวกันไฟ

ดอยเต่าบวชป่าทำแนวกันไฟ*****

เช้าวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นนำมวลชนดอยเต่ากิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและกิจกรรมบวชป่า ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า โดยมี คณะสงฆ์ อบต.โปงทุ่ง ส่วนราชการ , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโปงทุ่ง และมวลชนทุกฝ่ายเข้าร่วมเกือบพันคน นายอำเภอดอยเต่า เปิดเผยว่า พื้นที่ตรงนี้ในอดีตเคยใช้เป็นที่ตั้งพลับพลา
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอดอยเต่า *****นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ นำมวลชนดอยเต่าจัดทำแนวป้องกันไฟป่าและกิจกรรมบวชป่า ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า โดยมี คณะสงฆ์ และมวลชนทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม

image image image image