นักเรียนบงตัน อ.ดอยเต่า ได้เหรียญทองระดับชาติ

หลังจากที่โรงเรียนบ้านบงตันได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ประจำปีการศึกษา   2554   ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 54  ที่ผ่านมา  ณ  จังหวัดพิจิตร โดยโรงเรียนบ้านบงตันได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 5  จำนวน 12 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จำนวน  9  รายการ  เหรียญเงิน จำนวน   2  รายการ และ ชนะเลิศ  1  รายการคือ  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3   นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับชาติอีก  2  รายการ คือ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3 และการขับร้องเพลงไทยสากลเพลงสากลชาย ระดับชั้น ม. 1-3  ซึ่งนำความปราบปลื้มมาให้โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่เคยได้รับรางวัลเหรียญทองมากมายขนาดนี้  ผอ.ร.ร.บ้านบงตันกล่าวต่อไปว่า  เมื่อปีการศึกษา  2553  นักเรียนบ้านบงตันก็ได้รับเหรียญทองระดับชาติ  ในงาน  “สุดยอดเด็กไทย  ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ระหว่างวันที่ 26 – 28  มกราคม  54  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรียนบ้านบงตันได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1-3