นักเรียนดอยเต่าวิทยาคมสร้างชื่อ เหรียญทอง ระดับชาติ

นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดย สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด “ฟ้อนสวยดอก” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ระดับชั้น ม.4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งรายนามผู้เข้าแข่งขันได้แก่

1. นางสาวสุภาพร รังสรรค์เพิ่มบุญ 5/1
2. นางสาวสุพิชญา กาวี 5/1
3. นายอนุชา คำป๋า 5/1
4. นายสราวุธ ทาฝั้น 5/1
5. นายกัณฐนาวี สายปัญญา 5/2
6. นายเอกศิษฐ์ วันโย 5/2
7. นางสาวศิริพร ปู่แก้ว 3/2
8. นางสาวสุกัญญา การบูรณ์ 3/2
9. นางสาวชนิดา เป็งคณะ 3/1
10. นางสาวพุทธรักษา กระจ่างทอง 3/3
11. นางสาวนริศรา ปัญญาดง ม.4/1
12. นางสาวประภาพิมพ์ บำรุง ม.4/1
13. นางสาวจุฬารัตน์ คำสอน ม.4/1
14. นางสาวณหทัย องมล ม.4/1
15. นางสาวกรรณิการ์ ปู่สุข ม.4/1
16. นางสาวธัญญาลักษณ์ มาลา ม.4/1
ครูผู้ฝึกสอนคือครู กฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล