ทวงคืนผืนป่าดอยเต่า

วันนี้ 9 กพ 2559 เวลา 09.00 น. นายอนวัช สัตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในพีธีเปิด โครงการ ขอคืนผืนป่า 4000ไร่และพิธีบวชป่า เพื่อรณรงค์สร้างและปลูกจิตสำนึก ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอดอยเต่า รักษาพื้นที่ป่าอย่างถาวรหนึ่งในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าอำเภอดอยเต่า มี ส่วนราชการ/หน่วยงาน ราษฎร ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 200 คนimage image image image