“ดอยเต่า”แล้งหนัก ทะเลสาบหายน้ำปิงแห้งขอด

“ดอยเต่า”แล้งหนัก ทะเลสาบหายน้ำปิงแห้งขอดประปาปล่อยน้ำเป็นเวลาลำไยยืนต้นตาย เกษตรกรบางรายสูญเงินครึ่งล้าน
วิกฤตภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสัตว์และพืชทั่วดอยเต่า สายน้ำปิงที่ไม่เคยหยุดไหลกลับมีแต่พื้นทรายไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียว
บ่ายวันที่26 เม.ย. 59 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณท่าศูนย์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสูบน้ำพลังไฟฟ้า ของ อบต.ท่าเดื่อ และเทศบาลท่าเดื่อ สูบน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชาวอำเภอดอยเต่าในตำบลมืดกาและตำบลท่าเดื่อใช้กัน สูบพลังไฟฟ้า 2 เครื่อง สูบน้ำท่อใหญ่ 12 นิ้วทำหน้าที่สูบน้ำส่งให้พี่น้องชาวดอยเต่าทั้ง 2 ตำบลใช้น้ำในการทำเกษตร.             กรรม ปลูกลำไย มะม่วง นาข้าว และให้สัตว์เลี้ยงดื่มกิน ไปถึงพบสภาพแม่น้ำปิงแห้งขอดตลอดสายมีแต่เม็ดทรายและก้อนกรวด เทศบาลท่าเดื่อต้องขุดลงไปในร่องน้ำปิงกว่า 5 เมตรถึงจะมีน้ำให้ใช้สูบแต่ไม่เพียงพอสูบปประมาณ 3 ชั่งโมงน้ำหมด       นายชัยพร ขัดทา อายุ 60 ปี ตัวแทนผู้ใช้น้ำพลังไฟฟ้าในเขตเทศบาลท่าเดื่อ- มืดกา อยู่บ้านเลขที่ 159 ม.3 ต. มืดกา กล่าวว่า ปีนี้วิกฤตหนักมากอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ทำสวนลำไย ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า เป็นอย่างมาก ต้นลำไยยืนต้นแห้งตายไปหลายสวน เพราะขาดน้ำ. ทุกปีหน้าแล้งจะใช้น้ำจากพลังไฟฟ้าสูบน้ำจากลำน้ำปิงขึ้นมา แต่ปีนี้น้ำปิงหมดหยุดไหล เทศบาลท่าเดื่อได้จัดสรรงบประมาณ ขุดลอกลำน้ำปิงให้แล้ว แต่น้ำยังไม่พอกับความต้องการของเกษตรกร จึงอยากให้ทางจังหวัดช่วยขุดลอกลำน้ำปิงเพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ำใต้ดินเพียงพอกับการใช้
นายอุทัย อภิโล อายุ 44 ปี บ้านเลขที่191 ม. 3 ต. มืดกา อ.ดอยเต่า กล่าว่า ขณะนี้ปลูกลำไยไว้ 10 ไร่ ติดลูกแล้วจะเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นเดือนหน้านี้ถ้าไม่มีน้ำให้ลำไยศูนย์เงินไปประมาณ 6 แสนบาท
นายอนวัช สัตตบุษย์ นายอำเภอดอยเต่า กล่าว่า พื้นที่ อ.ดอยเต่า น่าจะแล้งกว่าทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพื้นที่แห้งแล้ง ทุรกันดาน ส่งผลให้เกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบเดือดร้อนหนัก ขณะนี้ ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในเบื้องต้นไว้แล้ว ซึ่งสามารถเยียวยาได้ในปริมาณหนึ่งเท่านั้น
นายสมชาย สมสวาท อายุ 45 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยง โค-กระบือ ในพื้นที่ ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า กล่าวว่า ช่วง2-3ปีมานี้ เดือดร้อนมากโดยเฉพาะเรื่องของน้ำดื่มของสัตว์ทุกปี ใช้ไฟฟ้าสูบน้ำจากแม่น้ำปิงมาเลี้ยงสัตว์ ปีนี้สูบไม่ได้ระดับน้ำต่ำ ต้องบรรทุกน้ำและอาหารจากที่อื่น มาเลี้ยงสัตว์ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น            นายทนงศักดิ์ วีระ สอบจ.เขตอำเภอดอยเต่ากล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ใช้น้ำพลังไฟฟ้าหลายกลุ่มเดือนร้อนมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย หรือ กลุ่มเลี้ยงโค- กระบือดอยเต่า เข้าใจในความเดือดร้อนของชาวบ้านได้เรียนนายบุญเลิศบูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่แล้ว วันพรุ่งนี้จะนำเครื่องจักรของอบจ.เข้าขุดลอกลำน้ำปิงบริเวณที่ตั้งสูบของ อบต.ท่าเดื่อ และเทศบาลท่าเดื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

image    image

บรรยายภาพ *****
1. สภาพแม่น้ำปิงบริเวณท่าศูนย์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสูบน้ำพลังไฟฟ้า ของ อบต.ท่าเดื่อ และเทศบาลท่าเดื่อ สูบน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชาวอำเภอดอยเต่า สภาพแม่น้ำปิงแห้งขอดตลอดสายมีแต่เม็ดทรายและก้อนกรวด *****