ดอยเต่าแล้งจัดเร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงสัตว์

ภัยแล้งเร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดอยเต่า*****
เช้าวันที่ 5 เม.ย. 58 นายอุดม แดงติ๊บ ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจาก กลุ่มผู้เลึ้ยงโค-กระบือ ในอำเภอดอยเต่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะเรื่องน้ำและหญ้าอาหารสัตว์ ประกอบกับอำเภอดอยเต่าได้ประกาศภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมานายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้แทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่าได้มามอบหญ้าอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 200 ก้อน ถังบรรจุน้ำ ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 40 ใบ และแร่ธาตุก้อน สิตามินละลายน้ำ 60 กก. ให้กลุ่มผู้เลึ้ยงโค-กระบือทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง*****

image    image

image

บรรยายภาพ ***** (ภาพจากปศุสัตว์ดอยเต่า)
นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายณฤทธิ์ศร ผลเพิ่ม ผู้แทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า ร่วมกันมอบหญ้าอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 200 ก้อน ถังบรรจุน้ำ ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 40 ใบ และแร่ธาตุก้อน สิตามินละลายน้ำ 60 กก. ให้กลุ่มผู้เลึ้ยงโค-กระบือทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง*****
จากวิทยา พัฒนเมธาดา ( หนุ่มดอยเต่า)