ดอยเต่าเปิดศูนย์ผ้าซิ่นตีนจกน้ำท่วม

ดอยเต่าเปิดศูนย์ผ้าซิ่นตีนจกน้ำท่วม

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานภูมิปัญญาซิ่นตีนจกน้ำท่วมคืนถิ่นดอยเต่า มีนางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน. ดอยเต่า เป็นประธานจัดงาน  นายทนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.เขตอำเภอดอยเต่า    นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกอบต.ดอยเต่า  กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอดอยเต่าและใกล้เคียงเกือบพันคนเข้าร่วมงาน  ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านเลขที่ 25 ม. 7 ต. ดอยเต่า  อ. ดอยเต่า

นางณัชชา ทะภูมินทร์ ผอ.กศน. ดอยเต่า กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่าซึ่งมีอยู่จำนวน 500 กว่าลายก่อนน้ำท่วม เมื่อน้ำท่วมทำให้ผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่ากระจัดกระจายไปยังอำเภอและจังหวัดต่างๆ ตามเจ้าของเดิมที่อพยพหนีน้ำท่วมไป กลัวผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่าหายไปจึงได้รวบรวมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาของชุมชนและผู้สนใจสืบไป ทำให้เยาวชนดอยเต่ามีจิตสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์สวยงามเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร สามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป  ผอ.กศน. ดอยเต่า กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม มีการจัดนิทรรศการผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่า  การประกวดผ้าซิ่นตีนจก  การสาธิตการทอผ้าซิ่นตีนจก กาจัดแสดงสินค้าอาชีพ  การฝึกอาชีพระยะสั้น การแสดงของเยาวชนดอยเต่า  การเดินแบบผ้าทอมือดอยเต่าทั้งพื้นราบและผ้าทอกระเหรี่ยงบนที่สูง  การแสดงสะล้อซอซึงจากผู้สูงอายุและเยาวชน  และที่สำคัญคือ การเสวนาในหัวข้อ “ คนเฒ่า เล่า ความหลัง ” จากคนเฒ่าสมัยก่อนน้ำท่วม นำทีมโดย พ่อมาลัย คำจันทร์

คุณฐาปณี  ไหวยะ  เจ้าของและผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กล่าวว่า จะทำตรงนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าถาวรและเป็นศูนย์เรียนรู้ เอาไว้ให้ชาวบ้านและหน่วยงานมาศึกษาดูงานได้ตลอดและให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพของชาวบ้านและเยาวชน   อำเภอดอยเต่ามีของดีมีค่าคือผ้าซิ่นตีนจกถึงแม้น้ำในทะเลสาบดอยเต่าจะหายไปแต่ดอยเต่าก็มีของดีคือผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่า หรือซิ่นน้ำท่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในนางพญาผ้าซิ่น 5 ชนิด ซึ่งถือเป็นของหายากในวงการผ้าโบราณ สามารถเรียกแขกบ้านแขกเมืองให้มาเที่ยวที่ดอยเต่าได้ ต่อไปงานหัตถศิลป์ตัวนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้ทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องหนีออกไปทำงานที่อื่นซึ่งห่างครอบครัวทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่นเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน

IMG_0435[1]  IMG_0441[1]  IMG_0439[1]  IMG_0446[1]  IMG_0447[1]  IMG_0445[1]  IMG_0433[2]  IMG_0431[1]

บรรยายภาพ*****

 นายอนวัช  สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า   หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านอำเภอดอยเต่าร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกดอยเต่า  ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านเลขที่ 25 ม. 7 ต. ดอยเต่า  อ. ดอยเต่า  จ. เชียงใหม่ *****