ดอยเต่าสอบธรรมสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ

เช้าวันที่ 1 ธ.ค. 2558   พระครูสุจิตธรรมสาร เจ้าคณะ อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ธรรมศึกษาชั้นตรี  โท และเอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ สนามสอบโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยมีนักเรียน ป. 4 –ม. 4 จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอำเภอดอยเต่าเข้าสอบ จำนวน 800 กว่าคน มีคณะสงฆ์หัวหน้าหน่วยงานราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในอำเภอดอยเต่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก *****

IMG_9246[1] IMG_9249[1]IMG_9237[1] IMG_9243[1]

บรรยายภาพ

ตัวแทนนักเรียนสอบธรรมสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ธรรมศึกษาชั้นตรี  โท และเอก นำผู้เข้าสอบทำพิธีเปิดกรวยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ สนามสอบโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม   อ. ดอยเต่า  จ. เชียงใหม่ *****