ดอยเต่าสรงน้ำพระธาตุคู่เมือง

บ่ายวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2559  พระครูสุจิตธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า  จ. เชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าห่มเจดีย์และสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559   เพื่อแสดงถึงความเคารพสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอดอยเต่า และเป็นการอนุรักษ์รักษาสืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยเต่าด้วย มี พระสงฆ์จากวัดต่างๆ นายอนวัช  สัตตบุศย์นายอำเภอดอยเต่า นายทนงศักดิ์ วีระ ส.อบจ.เขตอำเภอดอยเต่า  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอดอยเต่าและใกล้เคียงเข้า ร่วมพิธีหลายพันคน ณ วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

IMG_0416  IMG_0410   IMG_0899IMG_0404