ดอยเต่าวิทยาคม ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่9 พ.ย. 58  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด โดยมี นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 พร้อมคณะ เป็นคณะกรรมการประเมิน นายวิทยา พัฒนเมธาดา  ผอ.รร.ดอยเต่าวิทยาคม,  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมศิษย์เก่า ชมรมครูผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในอำเภอดอยเต่าให้การต้อนรับและร่วมกันให้ข้อมูล โดยมีนางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  มาร่วมเป็นสักขีพยานและเป็นกำลังใจ  ซึ่งผลการประเมินโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัด เข้ารับการประเมินในระดับภูมิภาคต่อไป..

พระราชทาน3 พระราชทาน4 พระราชทาน8 พระราชทาน1พระราชทาน5 พระราชทาน7