ดอยเต่าวิทยาคมอบรมการบริหารงานธนาคาร

วันที่ 24 ก.พ.58  นายวิทยา พัฒนเมธาดา  ผอ.โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่   กล่าวว่า งานธนาคารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมร่วมกับธนาคารออมสินสาขา อ.ดอยเต่า ได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนให้กับพนักงานชุดใหม่หลังจากผ่านการฝึกประสบการณ์ตามโครงการพี่สอนน้อง มา 1 ปีการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาดอยเต่า มาเป็นวิทยากรให้การอบรมเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ซึ่งทางธนาคารออมสินสาขาดอยเต่า สนับสนุนอยู่ เพื่อสร้างนิสัยรักการออมให้กับผู้เรียน