ดอยเต่าวิทยาคมต้อนรับคณะสพม.34

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และโรงเรียนจอมทอง เดินทางมาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกป่า ปลูกใจ ปลูกรักสามัคคี โดยมีนายวิทยา พัฒนาเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับขอบคุณคณะครูทุกท่านนักเรียนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมสามัคคีช่วยกันทำให้งานออกมามีคุณภาพ

10930148_1079659088715705_993748972075683454_n

 

11018412_1079659165382364_7295856790094301757_n

11168491_1079662478715366_6319524982202345368_n