ดอยเต่าป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

กลุ่มสตรีดอยเต่าจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่าเป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ก.พ.59    

image   image

image  image