ชาวดอยเต่าดำหัวพ่อเมือง

ดำหัวพ่อเมืองดอยเต่า

นายทนงศักดิ์ วีระ สอบจ. เชียงใหม่เขตดอยเต่า นายสาย ตาลี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า นำประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยเต่า รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง
นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า จ. เชียงใหม่  ณ บ้านพักนายอำเภอดอยเต่า  หลังที่ว่าการอำเภอดอยเต่าimage image image image imageimage image image