คสช.มอบเงินภัยแล้งดอยเต่า

คสช.มอบเงินช่วยเหลือภัยแล้งดอยเต่า*****

เช้าวันที่ 12 เมษายน 2559 นางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่ กล่าวว่า วันจันทร์ที่ผ่านมา นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรัฐบาล มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้งเกิดภัยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ในพื้นที่ หมู่ 1-10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า ซึ่งทำให้ข้าวนาปีได้รับความเสียหาย ครั้งนี้ เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือจำนวน 174 ราย จำนวนเงิน698,964 บาท มี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอimage image imageดอยเต่า นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยเต่าร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
*****
บรรยายภาพ
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จำนวนเงิน 698,964 บาท มีนายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นตัวแทนรับเพื่อมอบให้เกษตรกรต่อไป ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ *****
จาก วิทยา พัฒนเมธาดา ขทร. เชียงใหม่ โทร. 0843789807