ครูดีศรีแผ่นดินที่ดอยเต่า

ครูดีศรีแผ่นดินที่ดอยเต่า เชียงใหม่
วันครูจัดขึ้นวันแรกในวันที่ 16 มกราคม 2500 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 59 แล้ว โดยวันนี้กลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วยโรงเรียนจอมทอง แม่แจ่ม อมก๋อยวิทยาคม แม่ตื่นวิทยาคม ฮอดพิทยาคม และดอยเต่าวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดงานวันครู ณ หอประชุม ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม โดยมี นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.เขต 34 ให้เกียรติเป็นประธานในงาน มีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอดอยเต่า นายทนงศักดิ์ วีระ สอบจ. เขตดอยเต่า นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม ผอ.ร.ร.ในกลุ่มดอยและนายมนูญ โพธาวัน ผอ.ร.ร.ฮอดพิทยาคมประธานกลุ่มดอยอินทนนท์และคณะครูให้เกียรติร่วมต้อนรับในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ “ครูดีศรีแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมภายในพิธีอย่างคับคั่ง 400 กว่าคน และในบริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลเพื่อเชื่อมความสามัคคีของโรงเรียนในกลุ่มดอย